Çevirileriyle Birlikte İngilizce Bilmeceler 80+ Adet

ingilizce bilmeceler

Türkçede zaten bir sürü bilmece bilmece var ama artık çoğu bilinir oldu. İngilizce bilmeceler ise İnternet sayesinde artık kolaylıkla bulunabilir oldu. Biz de bunları size ulaştırmaktan mutlululuk duyuyoruz. başta biraz yabancı gelse de bir kaç bilmeceden sonra eğlenmeye başlayacağınıza eminim.

İngilizce bilmecelerin altındaki kalın şekilde yazılmış olanlar Türkçeleri olduğu için İngilizceniz yeterli olmasa bile bütün bilmeceleri kolayca anlayabileceksiniz.

O zaman daha fazla beklemeyin! Hadi, tüm bilmeceleri bilmeyi deneyin!


What is the best cure for dandruff?

Kepeğe karşı en iyi çözüm nedir?

Cevabı Gör
Baldness

Kellik


What is full of holes but still holds water?

Deliklerle dolu olan ama hala su tutan şey nedir?

Cevabı Gör
A Sponge

Bir Sünger


What is always in front of you but can’t be seen?

Sürekli önünde olan ama göremediğin şey nedir?

Cevabı Gör
The future

Gelecek


What goes up but never comes down?

Sürekli yükselen ama hiç inmeyen şey nedir?

Cevabı Gör
Your age

Senin yaşın


What can you keep after giving to someone?

Birine verdikten sonra tutabildiğin şey nedir?

Cevabı Gör
Your word

Sözün


You walk into a room that contains a match, a kerosene lamp, a candle and a fireplace. What would you light first?

Bir odaya girdin ve bu odada kibrit, gaz lambası, mum ve şömine var. önce hangisini yakarsın?

Cevabı Gör
The match

Kibriti


What can’t talk but will reply when spoken to?

Konuşamayan ama söyleneni tekrarlayan şey nedir?

Cevabı Gör
An echo

Yankı


What can you hold in your left hand but not in your right?

Sol elinde tutabildiğin ama sağ elinde tutamadığın şey nedir?

Cevabı Gör
Your right elbow

Sağ dirseğin


What gets bigger when more is taken away?

Daha fazlası alındıkça büyüyen şey nedir?

Cevabı Gör
A hole

Bir delik


Where does today come before yesterday?

Bugün nerede dünden önce gelir?

Cevabı Gör
The dictionary

Sözlükte


What invention lets you look right through a wall?

Duvarların içinden bakmanı sağlayan icat nedir?

Cevabı Gör
A window

Pencere


What goes up and down but doesn’t move?

Yukarı ve aşağı giden ama hareket etmeyen şey nedir?

Cevabı Gör
A staircase

Merdiven


What has hands, but can’t clap?

Neyin elleri vardır ama alkışlayamaz?

Cevabı Gör
A clock

Bir saat


What has to be broken before you can use it?

Neyin kullanmadan önce kırılması gerekir?

Cevabı Gör
An egg

Bir yumurta


What has a neck, but no head?

Bir boynu olan fakat kafası olmayan şey nedir?

Cevabı Gör
A bottle

Plastik şişe


Why did the boy bury his flashlight?

Küçük çocuk neden el feneri gömdü?

Cevabı Gör
Because the batteries died

Çünkü pilleri ölmüş


Why would a man living in New York not be buried in Chicago?

Neden New York’ta yaşayan adam Chicago’ya gömülmedi?

Cevabı Gör
Because he is still living

Çünkü hala yaşıyor


Which month has 28 days?

Hangi ayda 28 gün vardır?

Cevabı Gör
All of them, of course

Hepsinde, tabii ki


How many letters are there in the alphabet?

Alfabede kaç harf vardır?

Cevabı Gör
Eight- A-l-p-h-a-b-e-t

Altı – A-L-F-A-B-E


What is so delicate that saying its name breaks it?

Ne o kadar narindir ki adını bile söylemek onu kırar?

Cevabı Gör
Silence

Sessizlik


They come out at night without being called, and are lost in the day without being stolen. What are they?

Geceleri çağrılmadan çıkarlar, Sabahları çalınmadan kaçarlar. Onlar nedir?

Cevabı Gör
Stars

Yıldızlar


Why do lions eat raw meat?

Aslanlar neden çiğ et yerler?

Cevabı Gör
Because they never learned to cook

Çünkü pişirmeyi asla öğrenmediler


What do lazy dogs do for fun?

Tembel köpekler eğlenmek için ne yaparlar?

Cevabı Gör
Chase parked cars

Park halindeki arabaları yakalarlar


Why do bees hum?

Arılar neden vızıldar?

Cevabı Gör
Because they do not know the words

Çünkü kelimeleri bilmiyorlar


What is the last thing you take off before bed?

Yatağa girmeden önce yaptığın son şey nedir?

Cevabı Gör
Your feet off the floor

Ayağını yerden kaldırmak


If you threw a White stone into the Red Sea, what would it become?

Eğer kızıl denize beyaz bir taş atarsan ne olur?

Cevabı Gör
Wet

taş ıslanır


What has four legs, but can’t walk?

4 ayağı olan ama yürüyemeyen şey nedir?

Cevabı Gör
A table

Bir masa


Why did the woman wear a helmet at the dinner table?

Kadın neden yemek masasında kask taktı?

Cevabı Gör
Because of her crash diet  

yoğun diyetinden dolayı


Why are teddy bears never hungry?

Oyuncak ayılar neden hiç acıkmaz?

Cevabı Gör
Because they are always stuffed

Çünkü onlar sürekli doldurulmuş haldeler


What do you call a man who does not have all his fingers on one hand?

Bir elinde tüm parmakları olmayan birisini nasıl çağırırsın?

Cevabı Gör
Normal – You have fingers on both hands!

Normal – İki elimizde de parmaklarımız var


Which football player wears the biggest helmet?

Hangi amerikan futbolu oyuncusu en büyük kaskı takar?

Cevabı Gör
The one with the biggest head

En büyük kafalı olan


Have you heard about the restaurant on the moon?

Aydaki restorantı duydun mu?

Cevabı Gör
Great food, but no atmosphere

Yemekleri güzel ama atmosferi yok


What kind of cup can’t hold water?

Hangi tür kap su tutamaz?

Cevabı Gör
A cupcake

kap-kek


How many sheep does it take to make one wool sweater?

Yün bir kazak için kaç tane koyun gerekir?

Cevabı Gör
I didn’t even know sheep could knit!

Koyunların örgü yapabildiğini bile bilmiyordum!


What goes through towns and over hills but never moves?

Şehirlerden ve ovalardan geçen ama hiç hareket etmeyen şey nedir?

Cevabı Gör
A road

Yollar


What is something you will never see again?

Bir daha asla göremeyeceğin şey nedir?

Cevabı Gör
Yesterday

Dün


What is the center of Gravity?

Yer çekiminin merkezi nedir?

Cevabı Gör
The letter V

E harfi


Who is the fastest runner in the whole world?

Bütün dünyadaki en hızlı koşucu kimdir?

Cevabı Gör
Adam. Because he was the first in the human race

Adem. Çünkü o insan ırkının ilki


Which question can you never answer yes?

Hangi sorunun cevabına asla evet diyemezsin?

Cevabı Gör
Are you asleep yet?

Hala uyuyor musun?


Where can you find cities, towns, shops, and streets but no people?

Nerede şehirleri, kasabaları, dükkanları, ve sokakları bulabilirsin ama insanları bulamazsın?

Cevabı Gör
A map

Bir haritada


What word is spelled wrong in every dictionary?

Bütün sözlüklerde yanlış hecelenen kelime hangisidir?

Cevabı Gör
Wrong

Yanlış


Why don’t we need a compass at the North Pole?

Neden kuzey kutbunda pusulaya ihtiyaç duymayız?

Cevabı Gör
Because every direction is south

Çünkü bütün yönler güneydir


What has thirteen hearts but no body and no soul?

Neyin 13 tane kalbi vardır ama vücudu ve ruhu yoktur?

Cevabı Gör
A pack of playing cards

Bir paket iskambil kartının


What has one eye but cannot see?

Bir gözü olan ama göremeyen şey nedir?

Cevabı Gör
A needle

Bir iğne


What can you catch but not throw?

Yakalanabildiğin ama fırlatamadığın şey nedir?

Cevabı Gör
A cold

Soğuk algınlığı


What comes down but never goes up

Sürekli aşağı gelen ama hiç yukarı çıkmayan şey nedir?

Cevabı Gör
Rain

Yağmur


Why did the turkey cross the road?

Hindi neden yolun karşı tarafına geçmiş?

Cevabı Gör
Because the chicken was on vacation

Çünkü tavuk tatildeymiş


How do you catch a squirrel?

Bir sincabı nasıl yakalarsın?

Cevabı Gör
Climb a tree and act like a nut!

Ağaca tırman ve yok gibi davran! Nut(fındık) kelimesi not(olmamak) gibi kullanılmış


Can you guess what is at the end of a rainbow?

Gökkuşağının sonunda ne olduğunu tahmin edebilir misin?

Cevabı Gör
The letter ‘W’

‘I’ harfi


What did one ocean say to the other ocean?

Bir okyanus diğer okyanusa ne dedi?

Cevabı Gör
It did not say anything. It just waved.

Bir şey demedi. Sadece selamladı. (Wave hem selamlamak hemde dalga anlamına gelir.)


A girl fell off a 40 feet ladder, but still did not get hurt. Why?

Küçük kız 40 metrelik bir merdivenden düştü ama canı hiç acımadı. Nasıl?

Cevabı Gör
She fell off the bottom step

İlk basamağından düştü


Imagine you are in the middle of the sea. Your boat has a hole, and you are surrounded by sharks. What will you do?

Hayal et ki denizin ortasındasın, teknende bir delik var ve etrafın köpek balığı dolu. Ne yaparsın?

Cevabı Gör
Stop imagining

Hayal etmeyi bırak


Is it possible for any man to go without sleeping for ten days?

10 gün boyunca uyumadan yaşamak mümkün mü?

Cevabı Gör
It is possible, as we all sleep through the night and not during the day.

Gündüzleri değilde geceleri uyuduğumuz sürece mümkün.


What has its shoes on even while sleeping?

Uyurken bile ayakkabılarını kim çıkartmaz?

Cevabı Gör
A horse

Bir at


My pockets are empty, but they still have something in it. What is it?

Ceplerim boş ama hala içlerinde bir şey var. Nedir?

Cevabı Gör
They have holes in it

İçlerinde delik var


You can serve it but cannot eat it?

Servis edilebilen ama yenemeyen şey nedir?

Cevabı Gör
A tennis ball

Bir tenis topu


I am bought for eating, but people do not eat me. Why?

Yenmek için alındım, ama beni yemiyorlar. Neden?

Cevabı Gör
Because I am a plate

Çünkü ben bir tabağım


If you are travelling south on an electric train, which way is the smoke from the train going?

Bir elektrikli trende güneye doğru seyahat ediyorsan trenin dumanları hangi yöne doğru gider?

Cevabı Gör
Nowhere. An electric train does not produce smoke

Hiç bir yere. Elektrikli tren duman üretmez


What Do You Want The Most When You Feel Thirsty?

Susadığın zaman en çok ne istersin?

Cevabı Gör
Water

Su


Poor people have it. Rich people need it. If you eat it you die. What is it?

Fakirde olan, zenginlerinse ihtiyaç duyduğu ve eğer yersek bizi öldürecek olan şey nedir?

Cevabı Gör
Nothing

Hiçbir şey


If I have it, I don’t share it. If I share it, I don’t have it. What is it?

Sahipsem paylaşmam, paylaşırsam artık sahip değilimdir. Bu nedir?

Cevabı Gör
A secret

Bir sır


What can run but can’t walk?

Ne akabilir ama yüzme bilmez?

Cevabı Gör
Water

Su


What do you call bears with no ears?

Kulakları olmayan ayıları nasıl çağırırsın?

Cevabı Gör
“B”

B-ears. ‘ear’ kulak demektir


What can you make that you can’t see?

Yapabildiğin ama göremediğin şey nedir?

Cevabı Gör
Noise

Ses


What goes up when the rain comes down?

Yağmur damlaları inerken yükselen şey nedir?

Cevabı Gör
An umbrella

Şemsiye


What do you bury when it’s alive and dig up when it’s dead?

Neyi yaşarken gömer ve ölünce topraktan çıkartırsın?

Cevabı Gör
A plant

Bir bitkiyi


What can you fill with empty hands?

Boş ellerle neyi doldurabilirsin?

Cevabı Gör
Gloves

Eldivenleri


What is made of water but if you put it into water it will die?

Sudan yapılma olan ama suyun içine koyulunca ölen şey nedir?

Cevabı Gör
An ice cube

Bir buz küpü


What loses its head in the morning but gets it back at night?

Ne her sabah kafasını kaybeder ama her gece geri alır?

Cevabı Gör
A pillow

Bir yastık


We are brothers from the same mother, but we’ve never met.

Aynı anneden olma kardeşleriz ama birbirimizi hiç görmedik.

Cevabı Gör
Day and night

Gündüz ve gece


I use my ear to speak and my mouth to hear. What am I?

Konuşmak için kulaklarımı ve duymak için ağzımı kullanırım. Ben neyim?

Cevabı Gör
A phone

Telefon


What grows only upwards and can never come down?

Sadece yukarı doğru büyüyen ve hiç geri düsmeyen şey nedir?

Cevabı Gör
Our height

Boyumuz


I can carry lots of food, but cannot eat anything.

Bir sürü yiyeceğim var, ama hiç birisini yiyemiyorum

Cevabı Gör
A refrigerator

Buzdolabı


I am hard like stone, but I grow on your body. What am I?

Taş kadar sertim ama senin vücudunda büyüyorum. Ben neyim?

Cevabı Gör
A tooth

Diş


I’m excellent to taste, but horrible to smell. What am I?

Tat almakta harikayım ama koku almakta berbat. Ben neyim?

Cevabı Gör
A tongue

Dil


I’m found in socks, scarves and mittens; and often in the paws of playful kittens. What am I?

Çorapta, atkıda, eldivende olurum. Bazen kedilerin patilerinde de bulunurum. Ben neyim?

Cevabı Gör
Yarn

İplik


I shave every day, but my beard stays the same. What am I?

Her gün traş ediyorum ama sakallarım hep aynı boyda kalıyor. Ben neyim?

Cevabı Gör
A barber

Bir berber


The more of this there is, the less you see. What is it?

Bundan daha çok olursa, Daha az görürsün. Bu nedir?

Cevabı Gör
Darkness

Karanlık


What can fill a room but takes up no space?

Ne odayı tamamen doldurabilir ama hiç yer tutmaz?

Cevabı Gör
Light

Işık


Sizin için hazırladığımız İngilizce bilmeceler bu kadardı. Ama eğlenceye burada ara vermek istemediğinize eminim. Bu sayfadaki bilmeceler gibi daha çok bilmeceyle eğlenmek için hemen komik bilmeceler kategorimize şuradan göz atabilirsiniz ❱❱ Komik Bilmeceler

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top