Ergoterapi Nedir Ne İşe Yarar

Ergoterapi, anlamlı ve hedefe yönelik faaliyetler yoluyla sağlığı ve esenliği destekleyen kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı, insanların günlük yaşama katılmalarını sağlamaktır. Üniversiteler Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Anabilim Dalı’nın amacı, dünya standartlarında etkin yöntemlerle ergoterapinin Türkiye’de çalışılmasını sağlayan disiplinler arası bir araştırma ve geliştirme bölümü olmaktır.

Bakıma Muhtaçların Yaşam Kaliteleri Artırılıyor

Üniversitelilerin Ergoterapi Bölümü, zihinsel, fiziksel, duyusal, görsel, fiziksel ve fiziksel özellikleri olan özel bakıma muhtaç kişilerin öz bakım ve kendine yeterlilik yeteneklerini geliştirerek sosyal hizmetler sunmaktadır. Sosyal, çevresel, duygusal, konuşma ve dil gelişimi güçlükleri veya davranış sorunları gibi birçok alanda hastalara yardımcı olmaktadır.

Ergoterapi Engelleri Ortadan Kaldırmaya Çalışıyor

Kişi merkezli bir sağlık hizmeti uzmanlığı olan ergoterapi, insanların günlük yaşama katılımını sağlamak için araştırmalar yapar.

Ergoterapide, insanların sosyal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal ve çevresel faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak veya azaltmak için gerekli tedbirler uygulanır.

Ergoterapistler, bireylerin ve toplulukların kendilerinden istediği, ihtiyaç duyduğu ve onlardan beklediği faaliyetleri gerçekleştirme yeteneklerini geliştirerek, insanların daha iyi katılımını sağlayacak şekilde etkinlikler veya ortamlar düzenlemeye çalışır. Ergoterapi alanında yapılan çalışmalar;

 • Bireylerin bağımsızlıkları, ev içi, sosyal ve profesyonel yaşamları için gerekli rolleri kimseye bağlı olmadan yerine getirebilmeleri
 • Teknik, yasal ve davranışsal engelleri kaldırarak engelliler için iş fırsatlarının arttırılması
 • Avrupa istihdamını uygulamaya yönelik girişimler. Dezavantajlı kişilere yönelik iş arama stratejileri

Ergoterapi koruma stratejileri geliştirmek amaçlı ve fiziksel ve zihinsel uğraşı terapisi ile insanların yaşam biçimleri değişir.

Ergoterapist, bir sağlık sorunu nedeniyle vücut yapısı ve işlevi azalmış veya sosyal olarak dışlanmış veya toplumdan dışlanmış veya katılımı sınırlı olan tüm kişilerle çalışır.

Ergoterapi Kimlerle İlgilenir

Ergoterapi tedaviye ihtiyaç duyan herkesle ilgilenmektedir ancak ergoterapi en çok psikiyatrik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu, mesleki rehabilitasyon, toplum temelli rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, engelli bireyler, yardımcı teknoloji, geriatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon gibi tedaviye ihtiyaç duyan herkese yardımcı olmaktadır.

Ergoterapi Ne İşe Yarar Nasıl Uygulanır?

İlk olarak, ergoterapi terapistleri bir kişinin nasıl hareket ettiğine bakar ve bunu geliştirmeye çalışır. Başka bir deyişle, kişinin hareketleri daha kolay veya daha az acı ile yapabilme yeteneğini geliştirmeye çalışır.

İlk toplantıda ihtiyaçlar belirlenir. Bundan sonra, ergoterapiye geçmeden önce ergoterapist, terapi alıcısını kendi bölümlerinde ziyaret edebilir. Kişi çocuk ise ergoterapist okula veya yaşlılara ev ziyareti yapabilir. Çubuk veya mobilya gibi nesnelere ihtiyaç duyulursa bunlar çıkarılır. Günlük işlerin nasıl daha iyi yapılacağı hakkında konuşurlar. Bundan sonra bir tedavi planı hazırlanır. Motor becerileri ve el-göz koordinasyonunu geliştirmek için uygulanır. Ergoterapi kapsamında aşağıdaki eklemeler yapılabilir:

 • Mama sandalyesi veya tekerlekli sandalye yardımcılarını kullanmayı öğrenebilirsiniz.
 • Yaşlı insanlara evde veya halka açık yerlerde düşmeleri önlemeleri için yardım edilebilir.
 • Gömlek kapmanın, ayakkabılarınızı bağlamanın, duşa girip çıkmanın ve bilgisayarınızda çalışmanın yeni yollarını öğrenin.
 • İlaçların ve ev aletlerinin kullanılabilirliği kontrol edilebilir.
 • İnme geçiren kişilere dengeyi geliştirmek, evde yaralanmaları önlemek, kasları güçlendirmek, hafıza ve konuşma problemlerine uyum sağlamak için antrenör verilebilir.
 • Başkalarına vurmak gibi davranış bozuklukları olan çocuklar tedavi edilebilir.
 • El-göz koordinasyonunu sağlayacak önlemler alınır.
 • Kalem almak gibi aktiviteler için motor becerileri uygulayın.   

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top